Loading color scheme

Program konferencji 11.12.2020.


9.00 – 10.00 – Logowanie, testy techniczne

10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników
                         • Marszałek Województwa Łódzkiego
                         Ewa Marciniak, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

SESJA WYKŁADOWA:

10.15 – 10.45 – Wykład wprowadzający: Przybliżenie założeń, koncepcji i zakresu merytorycznego „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030”

Anna Bujwicka, Kierownik Wydziału ds. Badań i Analiz, Regionalne Centrum Polityki społecznej w Łodzi
Zofia Polańska, EGO – Evaluation for Government Organization

10.45 – 11.00 – Przerwa


SESJE WYKŁADOWO–DYSKUSYJNE (8 pokoi)

11.00 – 12.30 – Równoległe wykłady tematyczne w ośmiu obszarach z zakresu problematyki:

1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
    prof. dr hab. Izabela Krasiejko

2. Ubóstwa i bezdomności
    prof. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas

3. Ubóstwa energetycznego
    Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych

4. Starzejącego się społeczeństwa
    prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

5. Niepełnosprawności i niesamodzielności
    prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

6. Ekonomii społecznej
    Łukasz Waszak

7. Migracji
    dr Dorota Kałuża-Kopias

8. Zachowań ryzykownych i uzależnień
    Sławomir Kania


12.30 – 12.45 – Przerwa

12.45 – 13.30– Równoległe sesje dyskusyjne w ośmiu obszarach:

1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
    prof. dr hab. Izabela Krasiejko

2. Ubóstwa i bezdomności
    prof. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas

3. Ubóstwa energetycznego
    Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych

4. Starzejącego się społeczeństwa
    prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

5. Niepełnosprawności i niesamodzielności
    prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

6. Ekonomii społecznej
    Łukasz Waszak

7. Migracji
    dr Dorota Kałuża-Kopias

8. Zachowań ryzykownych i uzależnień
    Sławomir Kania


13.30 – 13.45 – Zakończenie.