Loading color scheme

Prelegenci

Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

Analityk w Instytucie Badań Strukturalnych oraz badacz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Specjalizuje się w ocenie polityk publicznych dotyczących energetyki, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego. Realizował kilkadziesiąt badań ilościowych i jakościowych dla ministerstw, samorządów oraz zagranicznych i polskich instytucji naukowych, w tym m.in. międzynarodowy projekt EVALUATE (Energy Vulnerability and Urban Transitions in Europe), dotyczący ubóstwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Dominik Owczarek

dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych

Polski korespondent Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) z siedzibą w Dublinie. Absolwent filozofii i psychologii, a także socjologicznych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Freie Universität w Berlinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek sieci Trade Union related Research Institutes (TURI) przy brukselskim ETUI oraz stały członek Komitetu ds. Zatrudnienia, Mobilności i Rynku Pracy przy ETUC. Specjalizuje się w zagadnieniach porównawczej polityki społecznej i dialogu społecznego. Ekspert w kilkudziesięciu międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską i inne międzynarodowe organizacje. Współautor pionierskich badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce i rekomendacji w zakresie polityk publicznych adresowanych do tej grupy.

 

Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych

ekonomista w Instytucie Badań Strukturalnych. Autor publikacji na temat ubóstwa energetycznego i energetyki odnawialnej. Członek zespołów badawczych w polskich i międzynarodowych projektach z zakresu energetyki. Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST poświęconej ubóstwu energetycznemu w Europie.