Loading color scheme

Konferencja ONLINE - 09.12.2020.

Konferencja regionalna online pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” ma na celu upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” zrealizowanego w 2019 i 2020 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.

 

Konferencja pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” jest skierowana w szczególności do przedstawicieli:

• jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027,

• jednostek administracji samorządowej i rządowej zajmujących się koordynacją, udzielaniem pomocy i wsparciem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

• instytucji i firm zajmujących się koordynacją, wdrażaniem lub projektowaniem rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną,

• instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się organizacją i/lub udzielaniem pomocy osobom ubogim.